Helpen!

Laten we de jeugd leren om te reanimeren. 

Dan kan op den duur iedereen levens redden. Help mee om ’t Gooi zo veilig mogelijk te maken.

Ja, ik geef Keep the Heartbeat Gooi-ing mijn steun! Ieder bedrag is welkom!

o            beademingsdoekjes ’kiss of life’  €  10

o            1 persoon leren reanimeren     €   20 

o            2 personen leren reanimeren  €   40

o            3 personen leren reanimeren €   60

o            bijdrage opleiding instructeur €    150

o            AED trainer      €   200             

o            een reanimatiepop  € 450

Bankrekening NL76 ABNA 0417 3394 61 t.n.v. Stichting Community Service van Rotary Club Naarden-Bussum onder vermelding van “Hartslag”