Aanpakken!

Hoe gaan we het doen?

Rotaryclub Naarden-Bussum zoekt financiele ondersteuning, zodat het reanimatieonderwijs voor de deelnemers gratis is

Rotaryclub Naarden-Bussum stelt het materiaal voor het reanimatieonderwijs – met name reanimatiepoppen en AED demo-trainingsapparaten – ter beschikking

Het reanimatieonderwijs organiseren we trapsgewijs. Leerkrachten worden opgeleid tot gecertificeerde reanimatie-instructeur. Vervolgens geven zij reanimatieles aan de scholieren. Door deze opzet wordt de kennis binnen de school gebracht.

Het Keep the Heartbeat Gooi-ing project zal waar mogelijk gekoppeld zijn aan een aantrekkelijk evenement